Проследяване в чужбина

Международното проследяване ви позволява да използвате всички услуги на NetFleet дори когато превозните ви средства са извън България. Услугата може да бъде активирана само с едно обаждане до Вашия мениджър клиенти или до екипа по техническата 

поддръжка на NetFleet. След това продължавате да получавате информацията и справките, на които разчитате, от всяка точка на Европа, скандинавските страни, Русия, Турция, Грузия, Близкия изток и др. 

NetFleet следи превозните ви средства и в чужбина

Проследяването извън България се активира бързо, лесно и автоматично. Необходимо е само да уведомите екипа на NetFleet с едно телефонно обаждане.

Обадете ни се сега

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!