Базово проследяване

Управлявайте с лекота от разстояние бизнеса си с леки автомобили, камиони и други превозни средства. В реално време или на запис проследявате точките на тръгване и на спиране.

Винаги знаете дали шофьорите обикалят по зададените предварително маршрути, спазват ли ограниченията на скоростта, какво е поведението им зад волана. 

Наблюдавайте през телефона си

NetFleet има мобилнилно приложение, с което виждате къде са превозните ви средства във всеки момент дори през телефона си. 

Свалете сега

Как работи?

Когато водачът се качи да шофира, той трябва първо да се чекира. За целта доближава служебната си карта до предавател, който изпраща данните до устройството NetFleet.

Ако шофьорът запали и потегли без да се е регистрирал, се задейства непрекъснат звуков сигнал, докато не се извърши вписването.

След като водачът се чекира, ако има предварително зададени за него маршрути (например за деня), той ги вижда на картата си за навигация.

При отклонение от тези маршрути администраторите на устройството NetFleet получават известия. 

Получавате информация за:

 • Местоположението;

 • Скорост и посока на движение;

 • Дата и час;

 • Състояние на превозното средство;

 • Начална точка;

 • Индикация за движение;

 • Изключен двигател;

 • Ниво на гориво в резервоара от фабричния сензор (ако има такъв);

 • Подробни маршрути и зони с места за спиране, както и точни адреси;

 • Отчети в реално време или назад с данни за дата и час;

 • Ограничения и предупреждения, когато се превишава скорост или при напускане на географски район;

 • Отчитане на време на работа на двигателя, спирания и посетени места;

 • Влизане, престой и излизане от предварително определени зони;

 • Работа в и извън работно време;

 • Автоматична информация, свързана с отчитане на „данък уикенд“;

 • Сигнал за предстояща техническа поддръжка и сервиз;

 • Подробна електронна товарителница.

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!